ศูนย์ทันตกรรมและรากเทียม รพ. มหาชัย


ทพ.ประชา โกศลนาคร - วุฒิบัตร ทันตกรรมทั่วไป

ทพ.ประชา โกศลนาคร


ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร ทันตกรรมทั่วไป
เวลาตรวจ จันทร์(Mon), อังคาร(Tue) เวลา 08.00 – 15.00 น.
ความเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมทั่วไป
ทพ.พรชัย จรัสเจริญวิทยา - วุฒิบัตร ทันตแพทย์จัดฟัน

ทพ.พรชัย จรัสเจริญวิทยา


ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร ทันตแพทย์จัดฟัน
เวลาตรวจ เสาร์ที่ 1, 3 ของเดือน เวลา 08.30 – 19.30 น. อาทิตย์(Sun)ที่ 2 ของเดือน เวลา 09.30-18.00 น.
ความเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน
ทพ.ปริญญา ชูเวชย์ - -

ทพ.ปริญญา ชูเวชย์


-
-
เวลาตรวจ ติดต่อสอบถามได้ที่ 034-424-990 ต่อ 1245
ความเชี่ยวชาญ
ทพญ.นิลทิพย์ กาญจนวิร - วุฒิบัตร ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพญ.นิลทิพย์ กาญจนวิร


ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร ทันตกรรมสำหรับเด็ก
เวลาตรวจ เสาร์(Sat)ที่ 2,4 ของเดือน เวลา 10.00-17.00 น. อาทิตย์(Sun)ที่ 1, 3 ของเดือน เวลา 10.00 – 17.00 น.
ความเชี่ยวชาญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมเด็ก
ทพ.ปริย แก้วประดับ - วุฒิบัตร ทันตกรรมหัตถการ สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล

ทพ.ปริย แก้วประดับ


ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร ทันตกรรมหัตถการ สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล
เวลาตรวจ อังคาร(Tue)ที่ 3 ของเดือน เวลา 17.00 – 20.00 น.
ความเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำหัตถการ สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล
ทพ.วรเทพ บุญรอด - วุฒิบัตร ทันตกรรมประดิษฐ์

ทพ.วรเทพ บุญรอด


ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร ทันตกรรมประดิษฐ์
เวลาตรวจ ติดต่อสอบถาม 034-424-990 ต่อ 1245
ความเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำทันตกรรมประดิษฐ์
ทพญ.กรัณฑรัตน์  ประสงค์สุข - -

ทพญ.กรัณฑรัตน์ ประสงค์สุข


ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล
-
เวลาตรวจ พุธ-ศุกร์ 9.00-20.00 น. อาทิตย์ 9.00-17.00 น.
ความเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.ดาราพรรณ พัฒนพิชากร - วิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.ดาราพรรณ พัฒนพิชากร


แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลาตรวจ เสาร์ที่ 2,4 ของเดือน เวลา 10.00-18.00 น.
ความเชี่ยวชาญ รักษารากฟัน
ทพญ.วลัยทิพย์ เจิมวิวัฒน์กุล - ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.วลัยทิพย์ เจิมวิวัฒน์กุล


ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน
เวลาตรวจ เสารืที่ 4 ของเดือน เวลา 09.00-18.00 น.
ความเชี่ยวชาญ ทันตกรรมจัดฟัน